Of ik ook in de politiek was gegaan, als ik niet ‘de zoon van mijn vader’ was geweest, heb ook ik mij dikwijls afgevraagd…

Feit is natuurlijk dat de politieke microbe, meer nog dan het maatschappelijk engagement, mij met de paplepel werd ingegeven: als zoon van een kleuterleidster en een leraar, die in zijn latere carrière tot twee keer toe burgemeester van Maasmechelen werd, kon de appel toch niet al te ver van de boom vallen.

Na mijn middelbare studies aan het Heilig Hart College in Maasmechelen (Latijn-Wiskunde) studeerde ik Rechten en Notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Université Robert Schuman in Straatburg.

In 1996 legde ik mij eed af als advocaat aan de balie van Tongeren.  Ik huwde met Evi en werd in 2003 de trotse vader van Baud.

Nationale politiek

Mijn eerste politieke stappen zette ik in 2003 toen ik als opvolger kandideerde op de CD&V Kamerlijst. 

In 2007 mocht ik opnieuw, dit keer als 1 ste opvolger, kandideren voor de Kamerlijst. In opvolging van Johan Sauwens, die opteerde om verder in het Vlaams Parlement te blijven, werd ik voor het eerst lid van het federale parlement.

In 2010 werd ik als lijsttrekker voor Limburg en in 2014 vanop de 3 de plaats telkens opnieuw verkozen.


Gemeentelijke & Provinciale Politiek

In 2006 werd ik als lijsttrekker voor de provincieraadslijst in het kanton Maasmechelen verkozen tot provincieraadslid.  Door mijn verkiezing in de Kamer diende ik reeds in juni 2007 hieruit ontslag te nemen.

In 2012 mocht ik – in de voetsporen van mijn papa – onze gemeenteraadslijst trekken. We wonnen de verkiezingen en als burgemeester mocht ik een coalitie leiden van CD&V – NVA – Open VLD.

In 2018 – na een turbulente periode in de gemeenteraad, met heel wat dissidentie in eigen rangen – wonnen we toch opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen, en werd ik opnieuw burgemeester, dit keer van een afgeslankte coalitie, enkel met de Open VLD.

Zowel in 2012 als in 2018 kandideerde ik trouwens ook – telkens als lijstduwer – voor de provincieraadsverkiezingen  telkens werd ik rechtstreeks verkozen, doch diende ik ontslag te nemen o.w.v. het feit dat ik in het Parlement zetelde. Zo kon ik in 2012 plaats maken voor Mieke Ramaekers, die later die legislatuur ook nog gedeputeerde kon worden, en in 2018 voor haar zoon Koen Albregts.


Politiek engagement

Voor mij betekent ‘aan politiek doen’ goede beslissingen nemen namens en voor de mensen die je vertegenwoordigt, op basis van deze/mijn waarden.

Je leven, ook in de politiek, wordt gekleurd door de waarden die je meekrijgt tijdens je opvoeding, in je jeugd: ik ben ervan overtuigd dat daar en dan de basis van je ‘zijn’ wordt bepaald.

‘Iedereen inbegrepen’, ‘Respect’ en ‘Midden de Mensen’, werden politieke christendemocratische slogans, waarin ik mij – dankzij de waarden die mijn ouders mij meegaven – perfect in kon spiegelen.

Goede politieke beslissingen zijn dan ook beslissingen waarvan zoveel mogelijk mensen in onze maatschappij beter worden, met zorg voor iedereen die het niet zo makkelijk heeft in onze zo diverse maatschappij. Luisteren en verbinden zijn belangrijke werkwoorden in de politiek.

Beslissingen die mensen geborgenheid en veiligheid bieden, maar vooral ook beslissingen die ervoor zullen zorgen dat onze kinderen, onze kleinkinderen het minstens even goed zullen hebben als ons.

Zo’n beslissingen effectief nemen en vervolgens realiseren, vergt soms moed, maar ook steeds een maatschappelijke gedragenheid. Die beslissingen moeten dan ook goed gefundeerd zijn en gedragen door inspraak en betrokkenheid van ieder die dat wenst.

Dat die beslissingen vaak een compromis zijn tussen het standpunt van verschillende partijen, van verschillende personen, is vanzelfsprekend.

Zoals Tom Lenaerts het zo mooi verwoordde, een tijd geleden in een uitzending van ‘Van Gils en gasten’: ”Ik zoek geëngageerde politici die samen een oplossing vinden in de vorm van een compromis: want dat is aan politiek doen.”